แก้ไขปัญหาระบบออนไลน์เบื้องต้น

- การตั้งค่าระบบ Inspection Online

- การตั้งค่ากล้องถ่ายรูปรถในโปรแกรม Inspection Online

- ไฟล์ Capture.tif ทำไมชอบหาย

- ตอนกดรับค่าขึ้น Error ข้อความว่า Could not find files 'C:\Printer Path\Capture.tif'

- เปิดโปรแกรมแล้วเข้าสู่ระบบขึ้น error ข้อความว่า ไม่พบไฟล์  'C:\Printer Path\CalibrateValue.tif'

- รับค่าได้ 0 เป็นบางค่า

- การลงทะเบียน CCTV

- การติดตั้ง Zan Image Printer ในเครื่องเทสเบรและตั้งค่าการปริ้นบนเครื่องทดสอบเบรก

- แก้ไขเซนเซอร์ควันดำติด 

- แก้ไขอาการจอแสดงผลเครื่องวัดโคมไฟหน้า Vamag ตัวเลขมาไม่เต็มขาดๆหายๆ

- การแชร์ Folder Printer Path โหลดไฟล์ share.bat แล้วดับเบิ้ลคลิ้กเพื่อแชร์

- กรณีที่กรอกข้อมูลถูกต้องหมดแล้วยังคงขึ้นข้อความแจ้งว่าให้ติดต่อเจ้าหน้าที

- เครื่องเทสเบรค ปริ้นออกมาแล้วเป็นชื่อ ตรอ. อื่น ไม่ใช่ชื่อเรา